SEKCJA PRAWA CYWILNEGO

Doradzamy m.in. w kwestiach związanych z:
- z prawem własności takimi jak w szczególności hipoteka, służebności, współwłasność, zasiedzenie, ochrona własności, użytkowanie wieczyste oraz zastaw;
- z zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych, m.in. umowa najmu, sprzedaży, zlecenia, o dzieło oraz inne;
- z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej takimi jak niewykonanie zobowiązania oraz odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę lub krzywdę;
- z praw konsumenta i ochrony praw lokatora;
- z prawem spadkowym, a w szczególności z tematyką związaną z dziedziczeniem ustawowym oraz testamentowym, podział majątku spadkowego, wydziedziczenie i zachowek;
- z prawem procesowym, wskażemy właściwą drogę prawną w jaki sposób dochodzić swoich praw;
- z prawa rodzinnego, w szczególności problematyka majątku wspólnego, alimentów, opieki nad dziećmi, kuratela, rozwód i separacja;
- sporządzimy wzory pism, które mogą zostać wykorzystane w toku procesu;
- upadłość konsumencka;
- ochrona własności intelektualnej;
- oraz wiele innych spraw związanych z prawem cywilnym materialnym oraz procesowym!

Przyjdź do nas:
jesteśmy dostępni na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

w Krakowie
ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1
pokój 012, budynek A

w godzinach dyżurów:
poniedziałek: 10:30 - 12:30
środa: 15:30 - 17:30
piątek: 17:00 - 19:00