SEKCJA PRAWA KARNEGO

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawie wykroczeń. Oferujemy pomoc zarówno klientom, którzy zostali poszkodowani czyimś działaniem lub zaniechaniem i potrzebują wsparcia prawnego w wymierzeniu sprawiedliwości i dochodzeniu swoich praw, jak i także osobom, które zostały postawione na przeciw oskarżycielowi i potrzebują pomocy we własnej obronie. Porady prawnej udzielamy w formie pisemnej, po wcześniejszym dokładnym zebraniu stanu faktycznego wraz z całą potrzebną dokumentacją, w oparciu o aktualny stan prawny, komentarze do przepisów oraz orzecznictwo sądów powszechnych. Sprawy dotychczas prowadzone w naszej sekcji to m.in. przestępstwo fałszowania dokumentów, porada w jaki sposób starać się o pełnomocnika z urzędu, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności czy staranie się o udzielenie pomocy psychologicznej dla osadzonego. Sekcja prawa karnego stałe współpracuje z Aresztem Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich, w którym członkowie sekcji odbywają dyżury stacjonarne i świadczą pomoc prawną osadzonym. Członkowie sekcji stałe się rozwijają poprzez organizowane przez opiekuna sekcji warsztat z pisania pism procesowych w sprawach karnych, dyskusje na temat najnowszego orzecznictwa, a także poprzez wyjazdy do Zakładów Karnych na terenie Małopolski.

W roku akademickim 2019/2020 grupa członków Studenckiej Poradni Prawnej KA wraz z opiekunami Poradni odwiedziła Zakład Karny w Nowym Wiśniczu oraz Zakład Karny w Wadowicach. Wyjście zorganizowane zostało przez Opiekuna Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM, dra Adama Strzelca.

Zdjęcia z odwiedzin w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu oraz w Zakładzie Karnym w Wadowicach dostępne na naszym profilu na Facebooku!

Przyjdź do nas:
jesteśmy dostępni na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

w Krakowie
ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1
pokój 012, budynek A

w godzinach dyżurów:
poniedziałek: 10:30 - 12:30
środa: 15:30 - 17:30
piątek: 17:00 - 19:00