Dla Zainteresowanych:

Regulamin SPP
Karta informacyjna i oświadczenia Zainteresowanego uzyskaniem pomocy
Formularz zgłoszeniowy Kandydata na członka SPP


II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu “SYMULACJA ROZPRAWY CYWILNEJ”:

Regulamin II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu “SYMULACJA ROZPRAWY CYWILNEJ”
Formularz zgłoszeniowy Drużyny
Akta sprawy, cz. 1 - Pozew
Akta sprawy, cz. 2 - Odpowiedź na pozew