SEKCJA PRAWA PODATKOWEGO

Sekcja prawa podatkowego świadczy usługi doradcze zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.
Celem naszych działań jest zminimalizowanie obciążeń podatkowych Klientów przy równoczesnym zagwarantowaniu zgodności podejmowanych przedsięwzięć z obowiązującymi przepisami.
W szczególności pomożemy w zagadnieniach związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem dochodowym, podatkiem VAT, podatkiem od spadków i darowizn.
Działalność naszej sekcji jest odpowiedzią na złożoność systemu podatkowego obowiązującego w naszym kraju. Podlega on częstym zmianom, przez co dla niektórych staje się zbyt skomplikowany i mało przejrzysty.

Przyjdź do nas:
jesteśmy dostępni na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

w Krakowie
ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1
pokój 012, budynek A

w godzinach dyżurów:
poniedziałek: 10:30 - 12:30
środa: 15:30 - 17:30
piątek: 17:00 - 19:00