Kontakt

Sekcja prawa administracyjnego

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI NA ZOOMIE:

Sprawę można zgłosić osobiście podczas dyżuru członków w siedzibie Poradni:

Hasło do spotkań na Zoomie: SPPKAAFM

PRZYJDŹ DO NAS:

jesteśmy dostępni na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1 pokój 012, budynek A (tymczasowo dyżury tylko online na platformie Zoom)

GODZINY DYŻURÓW

poniedziałek: 10:30 - 12:30

środa: 15:30 - 17:30

piątek: 17:00 - 19:00

Sekcja prawa administracyjnego

Sekcja prawa administracyjnego Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM pomoże Ci przebrnąć przez gąszcz niezrozumiałego języka urzędowego, trudnych sformułowań ("o co u licha im chodzi?") czy też zawiłości w starciu z organami władzy.

Pamiętaj – administracja może tylko to, na co zezwala jej przepis prawa. My – studenci prawa zagłębiamy się w zawiłości terminów, decyzji, zażaleń i odwołań, aby służyć poradą prawną w sprawach administracyjnych. Meldunki, zezwolenia na pobyt cudzoziemców, wnioskowanie o wydawanie dokumentów – te i wiele innych zagadnień prawa administracyjnego nie są nam obce! Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

Opiekun sekcji
dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta

Teoretyk i praktyk; w 2015 r. uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego i funduszy unijnych, znawca w dziedzinie prawa o szkolnictwie wyższym.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, m.in. komentarza do ustawy o szkolnictwie wyższym, monografii – „Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej”, „Prawo administracyjne w mechanizmie prawa”, „Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych”, „Metody analizy i oceny bezpieczeństwa oraz jakości informacji”, „Stabilność prawa w kontekście wartości, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego”, „Zysk założyciela szkoły wyższej niepublicznej jako inwestora, w odniesieniu do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym”, „Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”, „Prawne aspekty odpowiedzialności odszkodowawczej Państwa z tytułu czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanego COVID-19. Wybrane zagadnienia” i innych.

Laureatka konkursu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami Prawa.

Od 2019 r. Opiekun Sekcji Prawa Administracyjnego Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

W 2021 roku pierwsza laureatka nagrody "Tytan Pracy" przyznawanej dla najciężej pracującego opiekuna Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM za rok akademicki 2020/2021.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Studencka Poradnia Prawna przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kontakt