Kontakt

Sekcja prawa cywilnego

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI NA ZOOMIE:

Sprawę można zgłosić osobiście podczas dyżuru członków w siedzibie Poradni:

Hasło do spotkań na Zoomie: SPPKAAFM

PRZYJDŹ DO NAS:

jesteśmy dostępni na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1 pokój 012, budynek A (tymczasowo dyżury tylko online na platformie Zoom)

GODZINY DYŻURÓW

poniedziałek: 10:30 - 12:30

środa: 15:30 - 17:30

piątek: 17:00 - 19:00

Doradzamy m.in. w kwestiach związanych z:

 • prawem własności takimi jak w szczególności hipoteka, służebności, współwłasność, zasiedzenie, ochrona własności, użytkowanie wieczyste oraz zastaw;
 • zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych, m.in. umowa najmu, sprzedaży, zlecenia, o dzieło oraz inne;
 • zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej takimi jak niewykonanie zobowiązania oraz odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę lub krzywdę;
 • praw konsumenta i ochrony praw lokatora;
 • prawem spadkowym, a w szczególności z tematyką związaną z dziedziczeniem
 • ustawowym oraz testamentowym, podział majątku spadkowego, wydziedziczenie i zachowek;
 • prawem procesowym, wskażemy właściwą drogę prawną w jaki sposób dochodzić swoich praw;
 • prawa rodzinnego, w szczególności problematyka majątku wspólnego, alimentów, opieki nad dziećmi, kuratela, rozwód i separacja;
 • sporządzimy wzory pism, które mogą zostać wykorzystane w toku procesu;
 • upadłość konsumencka;
 • ochrona własności intelektualnej;
 • oraz wiele innych spraw związanych z prawem cywilnym materialnym oraz procesowym!
Opiekun sekcji
Profesor Julia Stanek

Od 2019 r. Główny Opiekun Studenckiej Poradni Prawnej.

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W 2013 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2019 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2015 r. prowadzę działalność w ramach kancelarii radcy prawnego, moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa medycznego. Naukowo zajmuję się teorią prawa.

dr Katarzyna Jasińska

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłam w 2004 r. Bezpośrednio po ich zakończeniu rozpoczęłam studia doktoranckie na tym samym Wydziale oraz aplikację sądową prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, a także pracę w Wydawnictwie Prawniczym LexisNexis. Już w trakcie aplikacji zaczęłam pracować jako asystent sędziego. W 2007 r. zdałam egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym, a w 2009 r. obroniłam rozprawę doktorską przygotowaną w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ pod kierunkiem prof. dra hab. Janusza Barty, pt. Naśladownictwo opakowań produktów znanych marek w świetle prawa własności intelektualnej.

W 2010 r. uzyskałam wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Krakowie, a od 2011 r. prowadzę indywidualną kancelarię radcy prawnego, specjalizującą się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym), farmaceutycznym, a przede wszystkim w prawie własności intelektualnej.

Od kilku lat moja działalność koncentruje się na współpracy z szeroko pojętą branżą kreatywną, ze szczególnym uwzględnieniem świata książki i filmu. Jestem członkiem władz OIRP w Krakowie XI kadencji, członkiem Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki oraz Komisji ds. regulaminowych i wpisów.

W 2009 r. rozpoczęłam pracę jako wykładowca na Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Krakowie (obecnie: adiunkt w Instytucie Prawa Prywatnego, Katedra Postępowania Cywilnego), gdzie prowadzę wykłady z postępowania cywilnego oraz z przedmiotów z zakresu własności intelektualnej. Jestem także opiekunem sekcji cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Prowadzę również warsztaty dla Studentów ostatniego roku studiów prawniczych, mające na celu m. in. ułatwienie im wyboru drogi zawodowej, na których przybliżam Studentom wymogi formalne wykonywania zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania tego zawodu oraz zasady etyki radcy prawnego.

Jestem autorką i współautorką ponad pięćdziesięciu publikacji z zakresu prawa - artykułów, monografii, podręczników i komentarzy, w tym jedynego w Polsce Komentarza do ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (red. K. Felchner), kolejnych wydań Komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (red. J. Szwaja) i Systemu Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14A (red. R. Skubisz). W wielu publikacjach udało mi się połączyć problematykę z zakresu własności intelektualnej z zagadnieniami proceduralnymi. W wolnych chwilach podróżuję, obserwuję przyrodę, jeżdżę na rowerze, czytam książki, oglądam horrory i bajki.

dr Aleksandra Partyk

Doktor nauk prawnych; adiunkt na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbyła aplikację sądową i złożyła egzamin sędziowski.

Stopień doktora nauk prawnych (z wyróżnieniem) uzyskała na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego po obronie rozprawy doktorskiej na temat "Ochrona osób bliskich spadkodawcy w prawie brytyjskim". Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Studencka Poradnia Prawna przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kontakt