Kontakt

Sekcja prawa karnego

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI NA ZOOMIE:

Sprawę można zgłosić osobiście podczas dyżuru członków w siedzibie Poradni:

Hasło do spotkań na Zoomie: SPPKAAFM

PRZYJDŹ DO NAS:

jesteśmy dostępni na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1 pokój 012, budynek A (tymczasowo dyżury tylko online na platformie Zoom)

GODZINY DYŻURÓW

poniedziałek: 10:30 - 12:30

środa: 15:30 - 17:30

piątek: 17:00 - 19:00

Sekcja prawa karnego

Zajmujemy się udzielaniem porad prawnych z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawie wykroczeń.

Oferujemy pomoc zarówno klientom, którzy zostali poszkodowani czyimś działaniem lub zaniechaniem i potrzebują wsparcia prawnego w wymierzeniu sprawiedliwości i dochodzeniu swoich praw, jak i także osobom, które zostały postawione na przeciw oskarżycielowi i potrzebują pomocy we własnej obronie.

Porady prawnej udzielamy w formie pisemnej, po wcześniejszym dokładnym zebraniu stanu faktycznego wraz z całą potrzebną dokumentacją, w oparciu o aktualny stan prawny, komentarze do przepisów oraz orzecznictwo sądów powszechnych. Sprawy dotychczas prowadzone w naszej sekcji to m.in. przestępstwo fałszowania dokumentów, porada w jaki sposób starać się o pełnomocnika z urzędu, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności czy staranie się o udzielenie pomocy psychologicznej dla osadzonego.

Sekcja prawa karnego stałe współpracuje z Aresztem Śledczym w Krakowie przy ul. Montelupich, w którym członkowie sekcji odbywają dyżury stacjonarne i świadczą pomoc prawną osadzonym. Członkowie sekcji stałe się rozwijają poprzez organizowane przez opiekuna sekcji warsztat z pisania pism procesowych w sprawach karnych, dyskusje na temat najnowszego orzecznictwa, a także poprzez wyjazdy do Zakładów Karnych na terenie Małopolski.

Opiekun sekcji
dr Adam Strzelec

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (obecnie Krakowskiej Akademii) ukończył z wyróżnieniem (praca magisterska pt. „Zgoda na zabieg medyczny”). Jako student był współzałożycielem Koła Naukowego WPiA oraz pierwszym przewodniczącym a następnie opiekunem naukowym działającej w ramach Koła Sekcji Prawa Karnego. W trakcie, jak i po zakończeniu studiów odbywał praktyki w sądach oraz kancelariach adwokackich.

W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki prawne (obroniona z wyróżnieniem praca doktorska pt. „Terapia farmakologiczna lub psychoterapia jako środki zabezpieczające stosowane wobec sprawcy skazanego za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej”). Jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego KA od 2008 r. Prowadzi zajęcia między innymi z przedmiotów: Prawo karne; Prawo karne. Część szczególna; Prawo karne wykonawcze; Postępowanie w sprawach nieletnich; Podstawy prawa karnego, prawa wykroczeń i postępowania karnego.

Jego zainteresowania naukowe to prawo karne materialne (tu przede wszystkim środki reakcji na czyn zabroniony), prawo karne wykonawcze, prawo wykroczeń oraz prawo medyczne. Jest autorem wielu publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach.

Poza działalnością dydaktyczno-naukową, nieprzerwanie od 2009 r. pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw Studentów KA. Od 2014 r. jest opiekunem Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej KA. W roku 2017 został powołany na stanowisko Redaktora tematycznego ds. nauk prawnych czasopisma Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały. Jest także pochodzącym z wyboru członkiem Senatu KA (2020-2024) oraz Rady Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych (od 2014 r.). Ma dwoje dzieci. W wolnych chwilach lubi podróżować, grać w squasha, jeździć na rowerze oraz na nartach.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Studencka Poradnia Prawna przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kontakt