Kontakt

Sekcja prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI NA ZOOMIE:

Sprawę można zgłosić osobiście podczas dyżuru członków w siedzibie Poradni:

Hasło do spotkań na Zoomie: SPPKAAFM

PRZYJDŹ DO NAS:

jesteśmy dostępni na kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie ul. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego 1 pokój 012, budynek A (tymczasowo dyżury tylko online na platformie Zoom)

GODZINY DYŻURÓW

poniedziałek: 10:30 - 12:30

środa: 15:30 - 17:30

piątek: 17:00 - 19:00

Sekcja prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Twój pracodawca nie wypłaca Ci w terminie wynagrodzenia i nie wiesz jak wyegzekwować należne Ci pieniądze? Pracujesz na podstawie umowy zawartej ustnie i nie wiesz jakie prawa Ci przysługują? Być może pracujesz na umowie zlecenie bądź o dzieło i nie wiesz czy przysługuje Ci ubezpieczenie zdrowotne lub chorobowe?

Odpowiemy na wszystkie te pytania, a także min. jakie są sposoby i przesłanki rozwiązywania umowy o pracę, oraz jakie są terminy wypowiedzenia, kiedy możesz ubiegać się o rentę socjalną lub rodzinną i co się dzieje w przypadku zbiegu tych świadczeń. Pomożemy napisać Ci skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, jak i złożyć wniosek o zasiłek macierzyński czy opiekuńczy.

A może jesteś przedsiębiorcą lub pracodawcą i nie wiesz w jaki sposób postępować w sprawach kadrowych, w jaki sposób złożyć dokumenty do ZUS-u lub jak ustosunkować się do roszczeń pracowników czy pism z Państwowej Inspekcji Pracy?

Sekcja prawa pracy pomaga zarówno zatrudnionym jak i zatrudniającym. Jesteśmy po ty, by udzielić Ci pomocy i rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości przy wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Opiekun sekcji
dr Kinga Piwowarska

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Opiekun naukowy sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM.

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, zatrudnieniu niepracowniczym typu cywilnoprawnego oraz w sztucznej inteligencji w nowoczesnych technologiach zatrudnienia. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką oraz z Kancelarią Radcy Prawnego. Twórca ponad 100-tu tekstów prawniczych, w zakresie analiz prawnych, aktualności legislacyjnych oraz orzeczniczych, współpracujący z wydawnictwem C.H. Beck Sp. z o.o., w ramach Systemu Informacji Prawnej Legalis, dział: n.ius. Ponadto wykładowca akademicki współpracujący z różnymi instytucjami, prowadzący wykłady, szkolenia i webinaria. Członek Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Cooperante.

Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt.: „Status prawny zatrudnionego” przygotowaną pod kierunkiem promotora prof. zw. dr hab. Andrzeja Mariana Świątkowskiego oraz promotora pomocniczego dr Sebastiana Koczura, na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych polskich i międzynarodowych oraz publikuje monografie, komentarze i artykuły naukowe w specjalistycznych czasopismach prawniczych i opracowaniach zbiorowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Studencka Poradnia Prawna przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kontakt